Osnabr%c%bcck Historic Center Castle  - falco / Pixabay
Bundesländer

Rechtsprechung | Nds. Landesjustizportal – Dokument: VG Hannover 5. Kammer | 5 B 490/22 | Beschluss | Asyl – Drittstaatenbescheid (Portugal), § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG – Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO

Asyl – Drittstaatenbescheid (Portugal), § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG – Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO Keine […mehr]